Korzyści

Chcesz zrealizować inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi? Będzie Ci potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zobacz jakie korzyści uzyskasz współpracując z naszym zespołem.

 • Wnioski i opracowania firmowane przez Główny Instytut Górnictwa z Katowic jako jednostki badawczo-rozwojowej o niekwestionowanej pozycji na rynku, cieszącą się zaufaniem organów decyzyjnych.
 • Współpraca z doświadczonym zespołem specjalistów w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach – ponad 30 uzyskanych decyzji środowiskowych dla różnych branż przemysłu oraz wiele uzyskanych / zmienionych wniosków o pozwolenie zintegrowane.
 • Realizacja większości elementów zamówienia przez jednego wykonawcę, posiadającego:
  • doświadczonych ekspertów z bardzo dobrą znajomością regionalnych uwarunkowań, obowiązującego krajowego prawodawstwa oraz praktycznym podejściem do zastosowania innowacyjnych technologii z branży ochrony środowiska, prawa wodnego i gospodarki odpadami
  • bieżące informowanie o przebiegu procedury administracyjnej
  • elastyczność w zakresie czasu związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowej
  • indywidualne podeście do inwestycji i ścieżki proceduralnej z nią związanej oraz wymagań organów administracyjnych.
 • Posiadamy laboratoria akredytowane w zakresie badań gleb, gruntów, odpadów, wód, ścieków:
  • Laboratorium Analiz Odpadów Stałych (50 akredytowanych norm i procedur badawczych obejmujących dziesiątki parametrów)
  • Laboratorium Analiz Wód i Ścieków (55 akredytowanych norm i procedur badawczych obejmujących dziesiątki parametrów)
  • Laboratorium Analiz Związków Organicznych (19 metod akredytowanych obejmujących dziesiątki parametrów)
  • Laboratorium Akustyki Technicznej (10 procedur akredytowanych w ramach akredytowanego laboratorium wzorcującego nr AP006 oraz 14 metod akredytowanych w ramach akredytowanego laboratorium badawczego nr AB005 obejmujących wiele parametrów)
Napisz w czym możemy Ci pomóc